TẠI SAO CON NGƯỜI LẠI TÍN NGƯỠNG VÀ MUỐN TU LUYỆN?

TẠI SAO CON NGƯỜI LẠI TÍN NGƯỠNG VÀ MUỐN TU LUYỆN? Tu luyện là cả một quá trình khổ luyện, không phải là tiêu cực như người ta vẫn nghĩ, Người tu luyện cần có một ý chí kiên cường để vượt qua mọi thử thách cám dỗ của cuộc sống. Thế mà các tín […]