PHÁP LUÂN PHẬT PHÁP

DẪN NHẬP Trước khi tiếp cận và tìm hiểu sâu về Pháp Môn , Tâm Đạo xin Quý Đọc Giả lưu ý vài điểm sau: Nội dung của bài viết ở các dòng bên dưới được tổng hợp và trình bày theo thể ngộ của Tâm Đạo không phải lời văn gốc của Đại Sư. […]